Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”, wypełniając poniższe dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wpisanych do poniższego formularza reklamacyjnego w celu przyjęcia reklamacji przez Fabrykę Materaców Relaks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Topole 17, Chojnice 89-600 Chojnice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000093393, REGON: 012701897, NIP: 5611307658, o kapitale zakładowym w wysokości 280 000 zł.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w każdym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zobacz jak prawidłowo wykonać zdjęcie usterki

Dane dotyczące klienta


Dane dotyczące produktu
Załączniki

Zobacz jak prawidłowo wykonać zdjęcie usterki